Výstava až do konce dubna ukazuje pomocí fotografií pracovní postup při zhotovení kopie knihy Codex Gigas, známé také jako Ďáblova bible. Kopii zhotovilo žamberské knihařství. Výstavu je možné navštívit ve všední dny od 7 do 14.30 hodin, ve středu až do 16.30. V případě zájmu se uvažuje o otevření výstavy v neděli od 14 do 17 hodin.

Ďáblova bible vznikla na přelomu 12. a 13. století v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Originál knihy je již čtyři století jako válečná kořist ve Švédsku, v tomto roce byl zapůjčen České republice a vystavován v Praze. Kniha je pokládána za největší dochovaný evropský rukopis a obsahuje celostránkové viobrazení ďábla.

(luc)