Na koncert dorazilo několik stovek posluchačů, aby si vychutnali melodie, které byly dramaturgicky věnovány česko-německému přátelství skladatelských velikánů 19. století - Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse a Carla Maria von Webera.