Kniha novou, nevšední formou dokumentuje počátky i průběh Pražského jara, srpnovou okupaci i navazující události (až do srpna 1969). Děj je uspořádán do přehledných tematických kapitol. Ty obsahují kromě textu také poznámky, množství kvalitních a pečlivě vybraných fotografií. Zvláštností knihy jsou samostatně vytištěné kopie vzácných archiválií vložené do speciálních kapes.

Čtenář může z knihy volně vyjmout a detailně prostudovat tehdejší novinová vydání, letáky a výzvy proti okupaci a písemné dokumenty včetně prohlášení Dva tisíce slov nebo Moskevského protokolu.

Součástí publikace je také CD s autentickými rozhlasovými nahrávkami ze srpnových dní.

(vab)