Při celostátní akci připravují i knihovny na Rychnovsku různé výhody. Podle knihovnic ani v dnešní době děti v regionu nepřestávají číst.

Trend „nečtivých dětí“ knihovny na Rychnovsku zatím nezaznamenaly. Doprovodné programy a různé akce spíše malé čtenáře nalákají. „Dětí nám chodí podstatně více. Nepůjčují se jen knihy, ale přijdou využít služby internetu, malují si nebo hrají společenské hry. Hodně dětí z odlehlejších horských oblastí tu tráví čas čekáním na autobus. Třeba si píší i úkoly,“ uvedla vedoucí dobrušské knihovny Vladimíra Svobodová. Úplně poprvé zde vznikla novinka, kdy pracovnice knihovny včera vyrazily přímo ke svým čtenářům do domu s pečovatelskou službou a sestavily literární pásmo ze života a díla Fráni Šrámka. „Lidem chceme poté nabídnout, pokud se stanou našimi čtenáři, že jim budeme vybrané tituly nosit přímo domů,“ dodala Vladimíra Svobodová.

Letošním mottem akce je Knihovnická bašta. Tomu pracovnice všech knihoven přizpůsobily svůj program. „Pro děti jsme připravily preclíkovou a perníkovou chaloupku, maminky se zase sejdou na setkání Kuchtění s ratolestí,“ sdělila Věra Bouzková z týnišťské knihovny. I zde pořádají další zajímavé programy pro děti, kterými je do knihovny chtějí přilákat.

Upadající zájem ze strany čtenářů nezaznamenali ani v Rychnově. „Počet je stejný jako v předchozích letech. Snažíme se všem vyjít vstříc a pořádáme pro ně různé besedy a setkání,“ komentovala stav vedoucí Naďa Kaločová.

 

 

Pyramida moudrosti a bašty

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - Městská knihovna spolu ze Základní uměleckou školou v Rychnově Týden knihoven zahájila odhalením „bašty moudrosti a vědění“, kterou je pyramida z knih. Pro návštěvníky zde chystají kvíz o jídle, nabídku knihovnického menu z nových knih a v dětském oddělení je připravena výstava maleb Martiny Novotné, které vznikly v srpnu na sedloňovském Meziu. „Spoustu zajímavostí pořádáme i v průběhu celého roku, není totiž možné všechno uskutečnit v jednom týdnu. Na rozdíl od jiných knihoven však amnestii, neboli osvobození od poplatků, pro čtenáře nepořádáme. Přijde nám to nevýchovné,“ uvedla vedoucí rychnovské knihovny Naďa Kaločová. Na dnešní den je připraveno setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, které začíná v 18 hodin.