Nejednalo se pouze o výchovný koncert, ale o dva zdramatizované příběhy. První část vyprávěla magická postava druida, druhou nás provázel herecky skvěle ztvárněný rarach lásky. Představily se nám národy Skotů, Welšanů a Irů, všechny 
v lidových kostýmech. Šedesátiminutový pořad jsme „hltali" od první písně až do úplného závěru. Přesvědčili jsme se, že Carmina umí na profesionální úrovni nejen zpívat, ale že její členové jsou i výbornými herci a tanečníky. Náš obdiv patří také instrumentální část souboru v čele s houslistou, sbormistrem Carminy, Karlem Štréglem. Děkujeme za nezapomenutelný hudební 
zážitek a doufáme, že za námi Carmina nepřijela naposledy.

Mgr. Oldřich Málek, ředitel ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou

Foto: ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou