Nominovat své favority můžete i vy, čas na to máte do konce roku. Nezapomeňte uvést jméno a známou adresu nominovaného jednotlivce či skupiny a stručné zdůvodnění.

K návrhu uveďte, zda se jedná o počin roku (I. kategorie), nebo o dlouhodobou činnost - trvající nejméně 5 let (II. kategorie), a připojte také údaje o navrhovateli. Nominace zasílejte na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín, kam je můžete přinést i osobně.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 25. února.