Kuchařka ze Svatojánu

Malý sál Společenského centra - Kino 70 v Dobrušce
V úterý 31. října se od 17 hodin můžete zúčastnit besedy s Evou Francovou, která proslula spíše pod jménem Kuchařka ze Svatojánu.

Pohled do (Mikro)světa

Ve středu 1. listopadu od 17 hodin se koná komentovaná návštěva depozitářů s cennými sbírkami. Ukázka práce se zvětšovací technikou (od lupy až po digitální mikroskop). Na akci je nutné se objednat na tel. 491 422 119; 731 627 741. Akce se koná v Městském muzeu Nového Města nad Metují.

Divadelní podzim

Divadelní podzim v Opočně představí v pátek 3. listopadu představení Král Ubu divadelního souboru Symposion Třebechovice pod Orebem.
Grotestkní příběh otce Ubu, chvastouna a násilníka, blba a zbabělce, který je ztělesněním tuposti, podlosti a zla, a který jako génius všežravosti dosahuje vrcholu moci. Otec Ubu, hulvát a spodina všech spodin, se podněcován manželkou, stane králem poté, co dá zavraždit panovníka. Vstupné je 80 Kč. Předprodej vstupenek najdete v Informačním centru v Opočně. Představení proběhne v Kodymově národním domě v Opočně od 19 hodin.

Pěvecký sbor Orlice

Smíšený pěvecký sbor Orlice pořádá koncert u příležitosti 155. výročí. Přijďte si sbor poslechnout v pátek 3. listopadu od 18 hodin do Sdruženého Klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.