Naopak vstoupili jsme úspěšně do třetí dekády a v sobotu dne 2. května 2015 jsme slavili jubilejní 25. ročník.

Několik z nás, těch starších, už bude mít trvalou absenci, ale zase několik nových tváří přibylo a to je dobře. Když jsme uskutečnili první ročník v roce 1990, bylo obrovské nadšení, které provázelo tehdejší dobu. To je těžko s něčím srovnatelné. Od roku 1945 jsme jezdili na 1. Máje do Nového Města nad Metují a Dobrušky, a dnes se jezdí do Olešnice. Je třeba poděkovat vám všem, kteří jste neztratili zájem o májové veselí a nezapomněli, kudy vede cesta do Olešnice.
Dík patří všem, kteří stáli a stále stojí v zákulisí všech dosud konaných olešnických majálesů a snaží se obětavě a se zápalem sobě vlastním připravovat jednotlivé ročníky, tak abychom se za ně nemuseli stydět. Na začátku devadesátých let to bylo snadnější než dnes. Stačilo nám jen oznámení akce na OÚ, dnes je zapotřebí mnoho různých povolení, takže po organizační stránce náročné.

To letošní jubilejní 25. pokračování připravil obecní úřad pod vedením Zdeňka Bachury ml., který spolu se starostkou obce Evou Skalickou majáles zahájil. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program. Po úvodu začala hrát excelentně dechová hudba Opočenka se svými sólisty, dále pak Relax Dobruška (country), Terno (Pop Rock) a Čí je to vina? (Rock), takže návštěvníci mohli být na výsost spokojeni, protože každá generace si přišla na své. V přestávkách následovalo kouzelné vystoupení dětí z MŠ Olešnice a hezké vystoupení ECHT STREET PUPPETS (sdružení loutkářů a herců z celé ČR). U příležitosti oslav 25. ročníku majálesu, byl otevřen restaurovaný Utzův mechanický betlém, muzeum, výstava fotografií, včetně prohlídky vnitřního areálu s jarní dekorací ZŠ a MŠ, a o půl desáté večer ohňostroj.

Byl to jeden z nejvydařenějších majálesů za poslední léta, kde nechybělo bohaté občerstvení, pohoda. Nádhera sama, protože k tomu přispělo slunečné počasí a to je vždy rozhodující činitel.

Závěrem patří chvála celé té partě lidí, která spolu s návštěvníky, kterých se vystřídala na náměstí téměř tisícovka, vytváří to krásné neformální setkání přátel ze širokého okolí a sousedního Polska. Tak ať je nám i do budoucna alespoň jeden den v roce pod Vrchmezím dobře. Těšíme se opět za rok na vaší účast.

Zdeněk Bachura

Kronikář obce Olešnice v O. h.