Věnována je 120. výročí založení Klubu českých turistů.

Jedním z prvních počinů českého národního obrození bylo založení tělovýchovného spolku Sokol v roce 1862. Kromě gymnastiky organizoval Sokol i turistické výlety, ale protože celou šíři této činnosti nemohl sám zvládnout, postaral se o vytvoření samostatné turistické organizace - 11. června 1888 vznikl v Praze Klub českých turistů.

Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace zvolil známého cestovatele, milovníka přírody a demokratického veřejného činitele Vojtu Náprstka. Jeho přípisem z 21. prosince 1891 byli přátelé turistiky v Jičíně vyzváni k založení místního odboru. Na ustavující valné hromadě dne 3. dubna 1892 byl odbor KČT Jičín založen. Měl 29 členů a prvním předsedou byl zvolen František Lepař.

Jičínská výstava potrvá do 30. března.

(sk)