To předešlé setkání proběhlo před šestnácti lety v rámci festivalu Muzika Paka, kde se se Švankmajerovou tvorbou seznámili návštěvníci prostřednictvím výstavy Medium kresby a fetiše. Tentokráte se představil, bohužel pro nemoc
nepřítomný autor, výstavou Práce na papíře a několik objektů.

Návštěvníky nejprve oslovil Ivo Chocholáč. „Jsem rád, že Janu Švankmajerovi se Nová Paka a především zdejší krajina stala místem návratů,“ připomněl předešlou Švankmajerovu výstavu.

Následně se úvodním slovem představil člen surrealistické skupiny Šimon Svěrák, který zasvěceně mluvil o díle a vztahu autora výstavy k surrealismu.

Švankmajerův těžko zařaditelný výtvarný styl se v 60. letech rozvíjel souběžně s prací v divadle a s tvorbou animovaných filmů. Rané kresby Jana Švankmajera navazují na inspiraci Paulem Klee. Kolem roku 1960 se krátce zabýval strukturální abstrakcí, ale záhy se vrátil k figuraci a od konce 60. let se hlásí k surrealismu. Členem skupiny surrealistů, která vznikla kolem Vratislava Effenbergra, se stal v době, kdy skupina o okupaci Československa v srpnu 1968 procházela krizí. Po srpnu znovu začal platit zákaz publikační činnosti, řada lidí odešla do emigrace a další rezignovali na společnou činnost a surrealistické hnutí se rozpadalo. Jan i jeho manželka Eva měli podstatný vliv na oživení aktivit surrealistické skupiny.

Skupinový zájem o všechny druhy imaginativních experimentů byl podkladem pro vznik kolektivních sborníků, věnovaných tématům interpretace, analogie, erotismu a taktilismu. Švankmajer považuje imaginaci za dar, který polidštil člověka.

Z malířů ho později ovlivnili surrealisté Max Ernst, R. Magritte, G. Chirico, ze starších Hieronymus Bosch a, zejména Giuseppe Arcimbold.Přímou souvislost s principy Arcimboldovy manýristické malby mají Švankmajerovy filmy Hra s kameny, Historia naturae a Možnosti dialogu.

Silnou a trvalou inspirací jsou pro něj sbírky kuriozit (kunstkomora Rudolfa II.), lidové loutkářství, naivní lidové umění, africké a polynézské masky a fetiše a art brut.

Zájemci o tuto neobvyklou výstavu Jana Švankmajera mají možnost ji zhlédnout do 14. dubna.

Míla Pour