Renesanční zámek nad údolím Zlatého potoka patří mezi místa, kam se turisté, okouzleni zámkem i rozlehlým parkem, rádi vracejí. Brány parku se otevřely už na konci března, jeho zhruba tříměsíční uzavírku nesli někteří obyvatelé města dost těžce.

„Ani já jsem z toho neměl radost, ale nemohl jsem postupovat jinak. Park byl veřejnosti přístupný, ale platil zde zákaz vstupu při silném větru, sněhu, náledí a za tmy. Cedule byly umístěny u všech vchodů, ale bohužel většina lidí je vůbec nerespektovala, z toho důvodu jsme přistoupili k uzavření parku,“ vysvětluje správce zámku Josef Jirák.

Opodstatněnost jeho slov potvrzuje i škoda způsobená dalším rozmarem počasí. Včera ráno čekalo zaměstnance zámku nepříjemné překvapení. Polámané šeříky u vstupu do zámku, v parku kusy větví, jedna poškodila i auto zaparkované v Zámecké ulici. „Ještě jsme nebyli dole v parku, zatím se likviduje horní část, škody budou asi větší,“ odhaduje správce zámku. Příčinou je nová sněhová nadílka společně se silně podmáčenou půdou.

Sezonu však tato událost nezasáhne, zámek zůstává pro veřejnost připravený i s malým překvapením - vyhlášená zámecká obrazárna výrazně změnila svoji tvář. Majitel obrazů Jeroným Colloredo – Mannsfeld už v loňském roce upozornil správce objektu, Národní památkový ústav, že část své sbírky (více než 20 obrazů) převeze na Dobříš. „Bylo výborné, že došlo k dohodě o ponechání několika rodinných podobizen, které by šlo jen velmi obtížně nahradit,“ oceňuje jeho přístup Josef Jirák.

Zároveň přiznává, že naplánovat podobu poměrně velkého interiéru nebylo jednoduché. „Na přípravu a realizaci nové obrazárny jsme měli přibližně tři měsíce. Při reinstalaci jsme vycházeli z dobových snímků a inventářů, důležité pro nás bylo období 1910 až 1938, kdy zde byla umístěna sbírka obrazů, ale zároveň byl pokoj vybavený nábytkem, jednalo se o reprezentativní a společenský salón. Kdybychom tento vzhled chtěli důsledně dodržet, znamenalo by to konec koncertů v opočenské obrazárně, to by byla škoda. Zvolili jsme určitý kompromis - salonní ráz zachováme, nábytek však svým umístěním umožní pořádání koncertů.“

Správce zámku věří, že návštěvníci budou spokojeni. Obrazy byly doplněny z mobiliáře, místo původních 42 je jich teď 140. „Romantický styl italských renesančních vil, kde jsou obrazy těsně vedle sebe po všech stěnách místnosti, není na našich zámcích běžný, snad to bude vítaná změna. Během dubna prostory doplníme posledními kusy nábytku a dočkáme-li se jara, přijde sem květinová výzdoba,“ slibuje Jirák. Návštěvníci se do místnosti mohou podívat v rámci běžné prohlídky.

Opočenský zámek je v dubnu přístupný o sobotách, nedělích a svátcích (tedy i o Velikonočním pondělí) od 9 do 11.30, odpoledne od 12.30, poslední prohlídka začíná ve 14.45 hodin.

(dm)