V pátek se Hradozámecká noc slavila se ve všech koutech České republiky. A lákavou nabídku na letošní noční prohlídky si nenechaly v Častolovicích ujít stovky lidí a zklamán nemohl být vůbec nikdo. Ve společnosti svátečně oblečených průvodců se cesta zámeckými interiéry stala opravdovým zážitkem.

Na cestě romanticky osvětlenými zámecké interiéry, jimž vtiskla kouzlo osobitým rukopisem současná majitelka paní Diana Phipps Sternbergová, poznávali návštěvníci život šlechty v době renesance a dokonce mohli nahlédnout do jindy nepřístupné koupelny.

Všechny prostory mají svůj půvab, svého ducha, jejich vybavení je stylově dořešeno do nejmenších detailů a bohatá květinová výzdoba umocňuje dojmy účastníků prohlídek. Umění paní majitelky, úspěšné bytové architektky, lze vnímat naprosto všude, v celkovém pojetí menších či větších komnat, v pozoruhodné arkádové chodbě, stejně jako v zajímavých detailech.

Výjimečně působí také divadelní nasvícení zámku ve spojení s francouzskými šansony, které zněly celým nádvořím a místy přes otevřená zámecká okna vytvářely i hudební doprovod během prohlídek. Jakmile se však jednotlivé skupiny dostaly do monumentálního Rytířského sálu, uvítaly je jemné tóny klavíru, jež spolu s hořícím krbem podtrhovaly mimořádnost tohoto prostoru, který patří mezi největší u nás.

Rod Sternbergů má v erbu zlatou osmicípou hvězdu v modrém poli a jedná se o tzv. mluvící znamení (německy Stern znamená hvězda, Berg – kopec). Rodové heslo, vztahující se ke šternberské hvězdě latinsky zní „Nescit occasum“, což v češtině znamená „Nezná západu“ nebo „Nikdy nezapadá“. Právě to jako by symbolizovalo Hradozámeckou noc na zámku Častolovice. Hvězda Sterbergů zářila tuto noc mimořádně jasně. (ehl)