Pořadatelé připravují kamerové snímaní a projekci obrazu na plátno, posluchači tak budou moci sledovat sólistu na kůru při hře na historický nástroj. Program varhanního recitálu zahrnuje hudbu skladatelů, kteří tvořili v období vrcholné renesance a baroka. Dáno je to především rozsahem tamějších varhan, které mají tzv. krátkou oktávu. Zazní díla D. Buxtehudeho, G. Muffata a J. Pachelbela, na které svou tvorbou přímo navázal Johann Sebastian Bach.

Posluchači se mohou těšit i na skladbu v osobitém variačním stylu od Nizozemce J. P. Sweelincka. Z pera samotného J. S. Bacha zazní Preludium a fuga d moll a Concerto D dur, které je přepisem skladby Antonia Vivaldiho.