Tentokrát se po jeho boku představí renomovaný varhaník Josef Popelka, profesor Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění.

Benefiční koncert je letos již čtvrtou akcí, jejíž výtěžek půjde na sbírkové konto určené na dokončení třetí, závěrečné etapy záchrany královského nástroje na kůru přepyšského kostela. Královéhradecký rodák Jaroslav Svěcený je zároveň i soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje a pořádá koncerty, přednášky s touto tématikou, takže má k záchraně hodnotných historických nástrojů dlouholetý vztah. „Tyto nástroje totiž nerestaurujeme pouze pro přítomnost, ale také pro budoucnost,“ zdůraznil houslista.

Páteční koncert v Přepychách začíná v 18 hodin.

Dana Ehlová