V okolí Dobrého se nachází deset lokalit s chráněnými druhy rostlin či živočichů.

 

První z materiálů se zaměřuje na přírodní zajímavosti okolí Dobrého. Málokdo by asi čekal, jak se ze skládačky dozví, že v okolí této vísky se nachází dokonce deset lokalit s chráněnými druhy rostlin či živočichů. Další materiál je věnován Bartošovicím v Orlických horách. Mezi zdejší přírodní zajímavosti rozhodně patří přírodní rezervace Zemská brána nebo Neratovské louky. V okolí se nachází i řada památných stromů. Například v Neratově je to javor klen s obvodem 470 cm. V údolí podél Divoké Orlice může tichý pozorovatel spatřit i čápa černého nebo krkavce velkého, který zde má první prokázané hnízdění v Orlických horách. Poslední skládačka je věnována přírodním zajímavostem Deštného v Orlických horách. Zde se poblíž centra obce nachází jasan ztepilý s obvodem kmene pět a půl metru. Přímo pod sjezdovkami pak turisté najdou přírodní památku Kačenčina zahrádka s řadou chráněných rostlin a živočichů. Kdo by sem i přesto netrefil, toho povede mapka. Ta je ostatně obsažena v každé skládačce.

„Chceme ve vydávání těchto skládaček pokračovat pro další obce i v příštích letech,“ sdělil za občanské sdružení LIBRI Josef Kučera. Cílem materiálů je zpřístupnit povědomí o přírodě Orlických hor a podhůří a její ochraně návštěvníkům. Zájemci tyto skládačky mohou získat v turistických informačních centrech a na obecních úřadech příslušných obcí zdarma.

PAVEL BEDNÁŘ