Setkání hudebníků na Homoli by se mělo stát tradicí pro další roky.

„Chceme, aby se setkání stalo na Homoli tradicí. Pro tyto účely byl v letošním roce pod schodištěm vybudován i nový altán a místa pro sezení, kde se mohou harmonikáři scházet,“ uvedl starosta obce Karel Urbanec. Na setkání se oficiálně přihlásilo 16 hudebníků z dalekého okolí, kteří vystoupili se svými písněmi.

„Při doprovodu bohuslužby jsme si vybrali jen ty písně, které se do kostela hodí, “ prozradil pořadatel a harmonikář Petr Šimáček.

Po ukončení mše se celé setkání přesunulo do nedaleké hospody v Přestavlkách, kde teprve vypuklo to pravé veselí. „Zprvu jsme se obávali počasí, proto jsme setkání přesunuli právě sem. V příštích letech by se vše mělo odehrávat v areálu poutního místa, které nabízí tu správnou atmosféru,“ upřesnil Karel Urbanec.

Lidové písně se zde nesly až do pozdních večerních hodin. Každý účastník své dvacetiminutové vystoupení zahájil svou nejoblíbenější písní. Jako důkaz, že se setkání účastnil, obdržel pamětní list.