Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a seznamuje návštěvníky s historií iniciativy skupiny šlechticů.