Expozice představí unikátní dobře zachovalý archeologický nález bronzových nástrojů, zbraní a ozdob z března tohoto roku, který má vysokou odbornou i estetickou hodnotu.   (vm)