Patřil mezi tři archanděly jmenované v bibli.

Církevní kalendář o pondělí velikonočním připomíná svatou Kateřinu Švédskou (1331 až 1381). Byla dcerou švédského krále Ulfa a svaté Brigity. Se svým manželem složila slib zdrženlivosti a vstoupila do kláštera založeného její matkou. Na přelomu let 1372 a 1373 podnikla Kateřina se svou matkou– svatou Brigitou – pouť do Svaté země. Po pouti Brigita zemřela.

Svatá Kateřina i Brigita jsou pochovány ve švédské Vadsteně.
Kateřina byla prohlášena za svatou již v roce 1484. Je patronkou proti předčasnému porodu a potratu, zřejmě kvůli její celoživotní zdrženlivosti. Ochraňuje rovněž proti povodni.

(zr)