Malíř František Kupka se sice více proslavil ve Francii, kde natrvalo zakotvil a posléze i zemřel, ale vzešel z východních Čech. Proto také francouzsko-české kolokvium s názvem František Kupka Čech, Francouz, Evropan bude uspořádáno právě v Hradci Králové.

Ve dnech 7. a 8. října se tam setkají přední znalci malířova díla se zájemci z řad široké veřejnosti. Kolokvium je další akcí uspořádanou v rámci Francouzské sezony, která po celý rok představuje francouzskou kulturu ve vztazích k České republice. Přestože Kupka byl vynikajícím realistickým tvůrcem v malbě, kresbě i grafice, stal se jedním z prvních, kdo spolu Vasilijem Kandinským, Pietem Mondrianem a Robertem Delaunayem objevili pro umělecký svět abstraktní malbu.

Akce v Kupkově rodném kraji spojené s kolokviem však připomenou i malířovy začátky. Rodák z Opočna neměl středoškolské vzdělání a musel se vyučit sedlářství, než byl díky svému neobyčejnému talentu přijat na AVU v Praze. To mu však nestačilo, a proto pokračoval ve studiu ve Vídni a nakonec se mu na jeho životní dráze stala druhým domovem Francie. U nás je Kupkovo dílo zpřístupňováno především po roce 1989, neboť za komunistického režimu byl Kupkův význam potlačován.

„Teprve po roce 1989 Kupka plně nalezl své místo nejen v dějinách českého výtvarného umění, ale také v historii rodného kraje – okolí Hradce Králové,“ připomíná význam slavného rodáka dramaturgyně kolokvia Lenka Jaklová. Při zahájení kolokvia bude také premiérově uveden filmový dokument režisérky Dany Géblové František Kupka – symfonik barev a malíř kosmu, čerpající z Kupkova rodného kraje. V Hradci Králové bude v historické budově Muzea východních Čech uspořádána výstava Kupkových děl ze soukromé sbírky Patrika Šimona, přístupná veřejnosti pouze od 1. do 12. října.

Samotné rodné Opočno připravilo výstavy František Kupka a Otto Gutfreund – čeští dobrovolníci ve Francii za 1. světové války a Puteaux v současné fotografii. Zatímco první z těchto výstav připomene Kupkovu tvorbu z doby, kdy se v lazaretu po svém zranění snažil pomáhat československým legiím výtvarnými návrhy praporů a vyznamenání, ale kdy také vytvářel realistické kresby s válečnou tematikou, druhá představuje ve fotografiích Karla Steinera poslední místo pobytu slavného malíře. Výstavy připravilo i město Dobruška, které vlastní cenný soubor malířových prvotin z dob jeho nejranějších začátků. Kromě této výstavy bude v lapidáriu města Dobrušky instalována dokumentární výstava věnovaná malířovu dětství v Opočně, Dobrušce, Jaroměři i jeho pozdějším návratům do těchto míst.