Dokazuje to sčítání lidu v roce 1910, Karel Potůček, nar. 1846, je zde uveden jako majitel realit, bývalý řezník, svobodný.
S ukončením řeznictví se zde asi uvolnily prostory, kromě různých nájemníků se objevily i kanceláře.

Tentokrát si letopisecká komise zahrála na detektivy, kteří k sobě skládají různé indicie. Prvním a hlavním vodítkem byla dobová fotografie. Z kterého je roku?
Důležitá fotografie
Budova čp. 10 je na ní vlevo, nápis mezi okny je čitelný na detailu snímku – Okresní nemocenská pokladna. Podle kroniky začala nemocenská pokladna svoji činnost v Opočně v roce 1903.

Fotografie je však určitě mladší, protože budova vpravo (čp. 11) získala tuto podobu až v roce 1907.

Pomozte námPokud máte na dům nebo lidi, kteří v něm žili či působili, vzpomínky, podělte se o ně s ostatními. Zapojíme je do našeho vyprávění. Vaše vzpomínky čekáme do středy 11. 12. elektronicky nebo poštou.
Adresy:
silvie.sprynarova@denik.cz anebo poštou či osobně na podatelnu městského úřadu, Kupkovo náměstí 247, Opočno 517 73.

Další informaci přináší opět kronika.
Podle ní si nemocenská pokladna postavila v roce 1910 vlastní dům v Dobrušské ulici, kam se přestěhovala.

Sečteno a podtrženo – je velmi pravděpodobné, že nemocenská pokladna fungovala v domě čp. 10 od roku 1903. Sídlila zde do roku 1910. Dobová fotografie pochází z období mezi 1907 až 1910.
A jedna zajímavost – úředníkem pokladny byl Robert Lukeš, v čp. 10 i žil, což dokazuje zápis o jeho svatbě z roku 1909.
Při zvětšení je na fotografii čitelné další jméno. Cedule u dveří oznamuje, že Dr. Pohl přesídlil na Velké náměstí.

JUDr. Václav Pohl (1895 až 1897 purkmistr města) je v kronice uváděn jako zemský advokát, „dobrý člověk, podporovatel umění a podniků vlasteneckých."
První desetiletí 20. století tak máme zmapováno docela dobře. Dům čp. 10 vlastnil majitel realit Karel Potůček.

Dále zde sídlila Okresní nemocenská pokladna a advokátní kancelář. Část budovy sloužila k bydlení.
Další zápis přináší kronika: „Dne 20. listopadu 1913 koupilo město Opočen z pozůstalosti zemřelého Karla Potůčka dům č. 10… …Domu užívá se odtud hlavně k obývání městských zřízencův."
Osudy domu po roce 1913 silně ovlivnily kulturní život města. Nelze je shrnout do několika vět, proto si je necháme na příští sobotu.

Dana Marková