Projekt Rodný kraj Františka Kupky, jehož autorem je občanské sdružení Abakus, nabízí do konce září v Opočně výstavy k tomuto tématu. Po předchozích ročnících kupkovského festivalu, návštěvě emeritního ředitele Guggenheimova muzea v New Yorku Thomase Messera v Opočně či návštěvě zástupců regionu v Puteaux a dalších počinech, má sdružení na svém kontě posun ve spolupráci s francouzskou stranou i při prezentaci malířova rodného kraje v tuzemsku. „Především jsme získali důvěru Nadace Jana a Medy Mládkových, Musea Kampa. Vydali jsme některé materiály s jejich logem, na Kampě jsou naopak naše materiály s logem Rodný kraj Františka Kupky,“ vysvětlil předseda sdružení Jiří Králíček.

Posun se rýsuje i v kontaktech s francouzským Puteaux, jehož zástupci navštívili o uplynulém víkendu slavnost a vernisáž v Opočně a mají upřímný zájem o další spolupráci, především s mládeží. Katalog, který vyšel k opočenské výstavě Puteaux současným objektivem a který zahrnuje i několik odkazů na Opočno, se hostům natolik líbil, že ho chtějí vydat i ve francouzštině. Příští rok by mohla vyjít také verze Opočno současným objektivem, v níž by zase převažovaly fotografie města pod Orlickými horami. „Hosté z Francie byli nadšeni a překvapeni historií Opočna, jeho architekturou. Takže z toho všeho máme i my velkou radost,“ zdůraznil Jiří Králíček.

Výstavy jsou v Opočně pro veřejnost otevřeny do konce září, na požádání potom až do 9. října. Souvisí tak se sympoziem František Kupka – Čech, Francouz, Evropan, které se bude konat 7. a 8. října na Univerzitě Hradec Králové. Na spojnici měst, která věnuje Kupkovi pozornost, nemůže chybět ani město malířova mládí - Dobruška. Chystají zde slavnostní odhalení památníku Františku Kupkovi před budovou základní školy, jež nese jeho jméno. V říjnu bude mimořádně přístupná expozice Kupkových prvotin na dobrušské radnici. „Dokumenty a fotografie ilustrující umělcův vztah k vlasti představí výstava v lapidáriu. „Materiály máme z našeho muzea, ale také zapůjčené, například od architekta J. A. Jirouta, který hostil Kupku v Praze v roce 1946,“ prozradil autor scénáře výstavy, ředitel dobrušského muzea Jiří Mach, který rovněž vystoupí s referátem na kupkovské konferenci. Na pomyslnou spojnici míst si mohou milovníci Kupkovy tvorby nyní ještě doplnit Galerii moderního umění v Hradci Králové, která do 30. listopadu vystavuje Kupkův cyklus dřevorytů Čtyři příběhy černé a bílé.