Na programu koncertů je předehra z opery Čarostřelec a klarinetový koncert č. 1 f moll od Carla Maria von Webera a symfonie č. 5 c moll opus 67 od Ludwiga van Beethovena.

Pod taktovkou šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera vystoupí také sólista večera klarinetista Christof Reiff.

Andreas Sebastian Weiser, absolvent Vysoké školy umění v Berlíně, působil ve Filharmonii Hradec Králové nejprve jako dirigent (od roku 2006) a hlavní dirigent (od roku 2009), od sezony 2012 až 2013 je šéfdirigentem tohoto tělesa.

Christof Reiff je od roku 1997 sólistou Jenské filharmonie. Úspěšně vystoupil za doprovodu Klassische Philharmonie Bonn, Státního filharmonického orchestru Halle a Jenské filharmonie v koncertních skladbách pro klarinet.

Jako komorní hráč účinkuje především s klavíristkou Helenou Suchárovou. Kromě toho je jeho srdeční záležitostí spojení klarinetu se smyčcovým kvartetem.