Region chce nabízet možnosti k práci i odpočinku všem. Zdravým i handicapovaným, dětem i seniorům.

 

 


Hlavní program bude trvat tři dny. 22. června bude v zámeckém letohrádku v Opočně zahájena výstava Mistři českého skla Rodnému kraji Františka Kupky. „Autoři plastik, kteří se vernisáže osobně zúčastní, jsou světově uznávaní sklářští výtvarníci. Reprezentovali české umění při výstavách EXPO 58 v Bruselu i EXPO 67 Montreál. Jsou to opravdoví mistři svého oboru: Václav Cigler, René Roubíček a Jaroslava Brychtová,“ uvedl předseda Občanského sdružení Abakus Jiří Králíček.

Po loňském úspěšném II. ročníku KFFK, nazvaném “Pocta Františku Kupkovi“, se letos Abakus zaměřil především na myšlenku propagace projektu „Rodný kraj Františka Kupky“, a to v celostátním i evropském pojetí. „Chceme náš kraj i nadále představovat jako sebevědomou oblast s tradicí řemesel, historických památek, přírodních krás ale i buditelských a morálních tradic. Jako kraj, který bude nabízet možnosti k práci i odpočinku všem. Zdravým i handicapovaným, dětem i seniorům. I scénář bude probíhat v tomto duchu. Na zahájení výstavy chceme zmínit nový projekt „Rodný kraj Františka Kupky – Brána Orlických hor bez bariér“ a je zaměřen především k vytvoření rovných příležitostí pro naše handicapované spoluobčany,“ představuje program Jiří Králíček.

Neděle 24. června bude věnována všem rodákům, kteří se nezpronevěřili morálním hodnotám a na svůj kraj nikdy nezapomněli. Ocenění Osobnost Rodného kraje Františka Kupky bude uděleno arcibiskupu Karlu Otčenáškovi, rodáku z Českého Meziříčí a předsedkyni Konfederace politických vězňů a opočenské rodačce Naděždě Kavalírové. Slavnostní atmosféru umocní vystoupení písničkáře Jaroslava Hutky a Kocianova kvarteta. Tyto akce jsou letos o to významnější, že se konají k uctění památky Františka Kupky, od jehož úmrtí uplyne 24. června 50 let.