Na programu jejího galavystoupení v Dobrušce bude písňová tvorba českých autorů – Leoše Janáčka a Klementa Slavického, zazní i Prchavé vidiny Sergeje Prokofjeva a vrcholem koncertu budou Písně potulného tovaryše od Gustava Mahlera.

Společně s Dagmar Peckovou vystoupí klavírista, vyhledávaný korepetitor a dlouholetý člen České filharmonie Jaroslav Šaroun, jenž se vrací do Společenského centra v Dobrušce letos už podruhé.

V dubnu zde hrál skladby jednoho z nejslavnějších rodáků města F. L. Věka – znovuobjeveného hudebního skladatele Radima Drejsla u příležitosti jeho životních výročí. Jaroslav Šaroun převezme během večera z rukou starosty Petra Tojnara ocenění za reprezentaci města.
Třetí koncert MHF F. L. Věka začíná v 19.30 hodin.

Dana Ehlová