Slavnostní zahájení proběhne v neděli 15. září v dobrušském kostele sv. Václava v opravdu skvělé hudební společnosti, neboť pozvání přijali Komorní filharmonie Pardubice, symfonické těleso s více než padesátiletou historií, dále jeden z nejvýznamnějších českých klavíristů Lukáš Klánský, tentokrát v roli dirigenta a fenomenální houslista Jan Mráček.

Na programu slavnostního koncertu budou vedle Symfonie D dur op. 24 Jana Václava Hugo Voříška dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Je přitom velice symbolické, že právě Mozartova hudba zazní svatostánkem, v němž na kůru hrál na varhany a zpíval velký skladatelův obdivovatel František Vladislav Hek (románový a seriálový F. L. Věk), nejslavnější rodák Dobrušky, jehož jméno nese festival a od jehož narození uplynulo letos v dubnu 250 let.

Součástí slavnostního zahájení bude udělení Ceny festivalu za mimořádný počin v oblasti kultury v regionu.

Festivalová předehra

Slavnostnímu zahájení letošní hudební přehlídky bude předcházet festivalová předehra na obnovené varhany v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Na koncertě, který se koná ve spolupráci s Českým varhanním festivalem, se v sobotu 14. září představí jeho zakladatel, varhaník Adam Viktora spolu se sopranistkou Gabrielou Eibenovou.

Posluchači si jsitě potěšením vychutnají zvuk dvoumanuálového nástroje, postaveného roku 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem, jenž díky vedení obce Přepychy v čele se starostkou Zdeňkou Seidelovou prošel v letech 2015 – 2017 celkovou náročnou obnovou.

Na programu úvodního koncertu bude hudba italských barokních skladatelů a představitele německých mistrů Johanna Pachelbela. Vedle toho se posluchači dočkají duchovních zpěvů a preludií Antonína Dvořáka a také tří tanců pro varhany z 16. století od neznámého autora.

Oba koncerty začínají v 17 hodin. Vstupenky lze zakoupit v on-line předprodeji na www.kupvstupenku.cz nebo v Informačním centru v Dobrušce.

Pořadatelství této hudební přehlídky, která se koná díky významné podpoře města Dobruška, Královéhradeckého kraje, společnosti Servisbal Obaly i dalších dárců a příznivců, od letošního roku plně převzal Spolek F. L. Věka.