V neděli 17. září se v loveckém sále představí původem německá cembalistka Barbara Maria Willi, která významně přispěla k propagaci staré hudby v České republice. Založila cembalovou třídu na JAMU v Brně, v roce 2010 jí byl udělen profesorský titul a od roku 2014 je vedoucí nové katedry staré hudby na JAMU.

Na programu třetího festivalového koncertu, který začíná v 17 hodin, jsou Goldbergovy variance Johanna Sebastiana Bacha, jedno z mála děl, vydaných ještě za skladatelova života, které se zároveň řadí mezi nejlepší příklady Bachova variačního umění.

Dana Ehlová