„Texty s vybranými fotografiemi přibližují Orlické hory a jejich chráněnou faunu a flóru. Dále obsahují i několik doporučení na výlety a procházky po zdejších naučných stezkách,“ uvedl Josef Kučera ze Správy CHKO Orlické hory. Součástí skládačky je i mapa s vyobrazením umístění nejvýznamnějších chráněných lokalit, památných a chráněných stromů a také šesti naučných stezek. Skládačky také upozorňují turisty na to, jak se v chráněné oblasti chovat co nejšetrněji k přírodě.

Dále byla v češtině vydána i skládačka o naučné stezce Zemská brána. Ta přibližuje toto malebné místo, kudy řeka Divoká Orlice vstupuje do Čech. „Cílem skládačky a naučné stezky s deseti zastaveními je seznámit návštěvníky přírodní rezervace Zemská brána s jejími krásami, rostlinami, živočichy i lidskou činností,“ říká Josef Kučera.

Turisty tak naučná stezka vede po zajímavostech okolí, například k Pašerácké lávce, která sloužila k pašování z průmyslově rozvinutého Německa do zaostalejšího Rakouska – Uherska. Dále je zavádí na místo, kde kdysi stával empírový lovecký zámeček zvaný Lusthaus majitele žambereckého panství Jana Parishe. Podívat se mohou i k Ledříčkově skále, kde v malé jeskyňce ve stěně měl podle pověsti bydlet loupežník Ledříček, přezdívaný Jánošík Orlických hor.

Dále občanské sdružení Libri spolu se Správou CHKO Orlické hory vydalo pět nových pohlednic představujících krásy hor, každou s jiným tematickým zaměřením. Jedna představuje rostliny, další houby zajímavých barev a tvarů, třetí pohlednice ukazuje vodní toky a tůně, čtvrtá pak krajinu Orlických hor i se stavbami pohraničního opevnění, Kunštátskou kaplí a kostelem svatého Matouše v Jedlové v Orlických horách, které k ní již neodmyslitelně patří.
Poslední pátá pohlednice ukazuje krásu lidové architektury chalup, kapličky v krajině nebo starého kamenného mostu.

(bed)