Přednáška seznámí účastníky s nejnovějšími badatelskými poznatky a závěry autorů Václava Šplíchala a Pavla Bajera z připravované publikace „Odkaz Evžena Plocka, Pochodeň číslo tři z Jihlavy". Kniha se zabývá nejen životním příběhem Evžena Plocka, který řeší v širších domácích i zahraničních souvislostech, ale sleduje i jeho společenský odkaz. Pokouší se specifikovat odlišnosti a zároveň hledat společné jmenovatele všech nejznámějších tří pochodní Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka. Přednáška je obohacena autentickými filmovými snímky, které autoři ukryli a zachránili před zničením totalitním režimem.

Zvláštní pozornost je věnována tragickým dopadům na celou Plockovu rodinu a zneužití situace Státní bezpečností, která rafinovaně zneužila rozdílnost názorů na hodnocení Plockova činu, kdy jeho syna Jiřího získala ke spolupráci, a navždy rozdělila syna od matky, která ho zoufale nabádala k usmíření."⋌ (zr)