Na výstavu drobného zvířectva, kterou pořádá Český svaz chovatelů (ČSCH), se můžete přijít podívat od pátku 11. září až do neděle 13. září. V pátek chovatelé otevřou veřejnosti od 9 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 a v neděli od 8 do 15 hodin. Uvidíte králíky, holuby, exotické ptactvo a drůbež.
Předsedou ČSCH je v Dobrušce Josef Dušánek. V současné době má svaz 11 členů a 2 členy z řad mládeže.

Jsou chovateli králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a nutrií. Chovatelé z Dobrušky se od roku 1997 zúčastňují také evropských soutěží, kde získávají významná ocenění. Členové svazu navázali v roce 1997 spolupráci s domem dětí a mládeže v Dobrušce. Pro výstavy drobných domácích zvířat , exotického ptactva a lovných ryb je využívána zahrada a přízemí DDM každé dva roky.
Výstava je hojně navštěvována žáky škol,dalšími chovateli a milovníky zvířat.