O kom a o čem je řeč? O fotografovi Vlastimilu Dohnálkovi a filmovém historikovi Pavlu Taussigovi. Tou společnou akcí se stala vernisáž výstavy fotografií Vlastimila Dohnálka s názvem Tvář krajiny a krajina tváře, během níž proběhl i křest Taussigovy knihy Jan Werich: FILMfárum.

V průběhu slavnostního zahájení výstavy měl nejprve napilno Vlastimil Dohnálek. Představil se nejen jako autor zajímavých fotek s příběhem, ale také jako zdatný muzikant, když společně s malým synem obstarali hudební úvod. Navíc vzápětí poté, co odložil kytaru, začal objektivem dokumentovat dění v sále. To už patřila pozornost saxofonovému kvartetu z dobrušské zušky.

Slavnostního přípitku se vedle obou autorů zhostili Pavel Štěpán, vedoucí kina 70 v Dobrušce, JUDr. Jan Šťastný, tajemník městského úřadu, Ing. Pavel Hypius, Vítězslav Tichý, majitel největší soukromé filmové sbírky na světě a bývalý poslanec parlamentu Josef Ježek.

V besedě, která následovala, zaznělo z úst Pavla Taussiga mnoho pozoruhodností z filmové a divadelní kariéry nezapomenutelného Jana Wericha, jehož si v příštím roce připomeneme dvěma výročími, neboť uplyne 135 let od narození a 40 let od úmrtí. Celé vyprávění umocnilo zájem o novou knihu, navíc s podpisem autora.

Dana Ehlová