Tato skladba patří mezi nejvýznamnější hudební počiny avantgardní hudby 20. století a podání izraelského souboru se obrací hlavně k významu svého podtitulu, jenž zní „Obrazy z pohanského Ruska“. Ve výkladu souboru izraelského souboru to spočívá v hledání étosu kultu, obětí a maskulinity.

Do Uffa přijede izraelská špička performerů.Yossi Berg a Oded Graf jsou špičkovými performery nejen v Izraeli, ale i v mezinárodním kontextu.Choreografové a performeři dávají těmto věcem současný kontext, a to tak, že dávají prostor čtyřem rozmanitým protichůdným obrazům z kolektivní paměti - od výrazů bouřlivé sexuality, vášně, násilí, až po soucit a něhu. Inscenace se pohybuje z minulosti do budoucna, vyvolává otázky o vztahu mezi založením mužské identity, sexualitou, uctíváním vlasti a prostřednictvím těla a pohybu se snaží nabídnout nový druh kultu. „Kvalitu představení osobně dělím dle toho, jak na mě které show zapůsobí, jak mě dokáží do sebe vtáhnout. A tohle Svěcení jara to zvládlo vrchovatě,“ naznačil sílu představení ředitel a hlavní dramaturg Uffa, Libor Kasík.

„Prostřednictvím rituálů se zabýváme obavami, naší komplikovanou existencí, vášněmi a konečností smrti. Přesto, čím více nás násilí zasáhne, tím více se stáváme agresivnější, což nás často zneklidňuje vůči utrpení ostatních. Překvapivě jsou tyto otázky velmi vzácné. Bergovi a Grafovi se podařilo vytvořit dílo, které naznačuje některé z těchto otázek jemným, často chytrým a humorným způsobem a které stále nalézá prostor pro smyslné a soucitné scény jako důležité součásti reality,“ soudí o představení Ora Barfman z The Jerusalem Post.   (tz, jm)