Představení bude uvedeno v náhradním termínu, který bude dodatečně oznámen.