Od 17.30 hodin zahrají pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Výtěžek z představení bude použit na nákup kyslíkového přístroje, který využívají pacienti s dýchacími potížemi.

Dana Ehlová