Jedná se jednodenní výlety a další volnočasové aktivity, které děti absolvují s pracovnicemi knihovny. „Tábor je jako příměstský. Rodiče přivedou své děti ráno kolem sedmé hodiny a odpoledne o půl čtvrté si je zase vyzvednou,“ řekla za knihovnu Marcela Poláčková.

Děti obdržely žlutá trička s nápisem Ťa–pe–to a samy si na ně dopsaly své jméno. Prvního turnusu se zúčastnilo 11 dětí. Pestrý program zahrnoval koupání ve Včelném, poznávací výlet do Hradce Králové, Na Vochtánku, postavení stanu či jízdy na koni a opékání buřtů. Na druhý turnus již čeká 13 dětí. Mohou se těšit na jízdu vlakem, výlet do Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou nebo na hrad Potštejn, kde budou hledat poklad. Táborníci vyzkouší i vaření polévky v kotlíku, jízdy na koni v Záměli a v pátek se rozloučí karnevalem.

Knihovna spolupracuje s Domem dětí a mládeže ve Vamberku a předem plánují všechny termíny akcí, aby se v nich obě zařízení nepřekrývala. „Pracovnice knihovny se každý den střídají na pozici vedoucí tábora. Dětem se tu líbí, pět z nich absolvuje oba táborové turnusy,“ dodala knihovnice.⋌ (jol)