O EkocentruKopejtko bylo založeno v roce 2013 s cílem vybudovat v krásném prostředí Na Dubince centrum jako místo k podpoře aktivního a tvořivého způsobu života.

Zájemci z řad veřejnosti, zejména děti se zde mohou naučit úctě a šetrnému přístupu k přírodě, zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Vycházíme z přesvědčení, že psychické a duchovní zdraví dětí je podporováno nestresujícím prostředím, které respektuje individuální potřeby dítěte a nabízí dětem svobodu v rámci jasných pravidel.

Tělesné zdraví je podporováno dostatkem příležitostí k pohybu – pobyt v přírodním prostředí k tomu nabízí nejvíce rozmanitých podnětů.

Jako zázemí k provozování těchto programů slouží areál skautské klubovny na Dubince v Rychnově.  Venkovní hřiště skýtá dětem mnoho příležitostí ke sportu, hrám, i učení a je propojeno s ohradou a přístřeškem pro zvířátka: poníka, kozy a králíčky.

„Občanské sdružení Kopejtko založilo v roce 2013 ekocentrum, jehož součástí je dětský klub inspirovaný lesními mateřskými školami. V něm umožujeme  smysluplnou činnost zejména městským dětem, které nemají možnost blízkého kontaktu s přírodou. Naše základna je ve skautské klubovně v městské části Dubinka, v jejímž okolí je krásný areál," popisuje Věra Horníčková a pokračuje:
„Umístili jsme tam poníky, kozlíky a kozenky, králíčky i štěňátka,  vzniká zde hřiště v přírodním stylu, už tu je např. týpí  z vrbového proutí. Děti si mohou hrát nejen venku, ale při nepřízni počasí máme připravenou pěknou hernu. Nechali jsme se inspirovat trendem lesních mateřských škol, který přichází z Německa. Tyto lesní školky mnohdy fungují bez kamenné budovy třeba jen v jurtě nebo týpí," dodala  Věra Horníčková.