V 15 hodin začne procházka po sochařských dílech v Rokytnici s komentářem Věry Slavíkové. Prohlídka povede i do prostor obnovené kašny a na náměstí T. G. Masaryka. O hodinu později si v prostorách Sýpky - MOH budou moci lidé ještě vyslechnout zajímavou přednášku restaurátora Brabce o restaurování Mariánského sloupu.