Nikol Bóková v květnu letošního roku oslavila dvacet tři let. Na klavír začala hrát v pěti letech pod vedením MgA. Liany Svobodové. Poté studovala jakožto posluchačka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě MgA. Hany Kundrátové, kde v roce 2012 ukončila šestileté studium titulem DiS. Před tímto studiem i během něj absolvovala četná vystoupení v České republice i v zahraničí (Itálie, Polsko, Německo).

Mezi největší úspěchy patří vystoupení jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava (v letech 2002, 2010 a 2012) a ocenění na mnoha soutěžích, například dvě druhé ceny na soutěži Maccagno in musica (kdy první ceny nebyly uděleny), třetí cena na mezinárodní soutěži F. Liszta v Maďarsku, či prvenství na mezinárodních soutěžích v Itálii „Musica insieme“ roce 2009 a „Val Tidone young talent competition“ v letošním roce.

V současné době je studentkou bakalářského ročníku na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením docenta Jana Jiraského.

Lásku k hudbě získala od matky

Alžběta Krausová se narodila 4. prosince 1993. Lásku ke klavíru a první kontakty s klavírem získala od své matky Martiny Krausové.

Navštěvovala ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích ve třídě BcA. Hany Bubleové, později u MgA. Magdy Štajnochrové. Zúčastnila se různých soutěží, na kterých získala několik cen – Prague Junior Note (3. cena), Pro Bohemia Ostrava (ČU), Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ (ČU, 3. cena, ČU 1. st.), Soutěž Konzervatoře Plzeň (1. cena), Per Quattro Mani (1. cena).

Nyní je posluchačkou 6. ročníku Konzervatoře České Budějovice ve třídě MgA. Markéty Týmlové (dříve u MgA. Magdy Štajnochrové). Za studia na konzervatoři se zúčastnila Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže (ČU), Soutěžní přehlídky konzervatoří a gymnázií ČR (ČU), Pro Bohemia Ostrava (3. cena), soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu pro komorní soubory (1. cena, titul Absolutní vítěz) a Brněnské klavírní soutěže (2. cena).

Pravidelně vystupuje na slavnostních a absolventských koncertech konzervatoře sólově i v komorní hře. Zároveň je posluchačkou 1. ročníku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě docenta Jana Jiraského.

Aktivně se věnuje zejména komorní hře. Nejvíce vystupuje se svým bratrem Tomášem, taktéž studujícím 1. ročník JAMU v oboru hra na klarinet.

V rámci abonentního cyklu klavírních recitálů se dále uskuteční koncert 20. ledna 2015, další

je naplánovaný na únor, březen a duben příštího roku.