Pro Východočechy je jistě zajímavé, že tam jsou umístěny i stavby z našeho regionu, a to kovárna ze Starého Byd〜žova, rychta z Bradlecké Lhoty či polygonální stodola z Podkrkonoší. Kouřimské mu〜zeum v přírodě je totiž jediné v České republice, které shromažďuje památky lidového stavitelství z celých Čech. Tento skanzen navíc často poskytuje své prostory filmařům. Objevil se například v pohádkách Nesmrtelná teta, Jak si zasloužit princeznu a Peklo s princeznou.

Ke kouřimskému skanzenu patří také národopisné pořady. Na sobotu 3. dubna je připraveno „Chození s Jidášem“. Je to zvyk známý hlavně z Polabí, obzvlášť z Nymburska. Dříve šlo o průvody chlapců, z nichž jedna skupinka představovala Židy, druhá, složená z menších hochů, malé koledníky v dívčích šatech. Uprostřed těchto dvou bizarních skupinek chodila postava Jidáše, apoštola, který zradil Ježíše, a dva andělé. Průvod obcházel jednotlivé chalupy ve vsi a koledoval.

Hrát a tančit bude dětský folklorní soubor Pramínek.
V neděli 4. dubna je připraven program s názvem „Před pomlázkou“.
Na straně jedné kluci s proutky, na straně druhé vřískající, upletenou žílou vyplácená děvčata. A to vše za doprovodu lidové muziky. Akce přiblíží tradiční průběh velikonoční pomlázky v prostředí probouzející se jarní přírody. Hrát a tančit bude soubor Benešáček.
Po oba dny se koná velikonoční jarmark a předvádění lidových obyčejů v chalupách. Akce se konají od 10 do 16 hodin. (zr)