Nejen že tu máme v mokřinách bludičky, ale o víkendu jsme se mohli přesvědčit, že je tu také abnormální výskyt čarodějnic a čarodějů, kterých na čarodějnický rej přilétlo celkem třicet sedm. A to je téměř 3x více než v loňském roce.

Hlavně nás potěšilo, že staré čarodějnice přivedly s sebou nejen čarodějnickou drobotinu, ale také hejkala a tajemného mnicha. Ti si okamžitě zjednali respekt a obdiv všech neposedných čarodějnic.

Pro všechny čarodějnice byly nachystány hry a soutěže. Ale než se jich mohly zúčastnit, musely projít testem, zda se mezi ně nevloudila nějaká nepravá čarodějnice. V komisi zasedly Kanimůra dobrotivá, čarodějnice Bětka, Žofie a Eulálie, které děti zkoušely z poznávání bylin a koření. Za to obdržely čarodějnickou tužku a číslo do hlavní soutěže o „Nej“ čarodějnici. Po té následovala přehlídka a hlasování. Cenu si odnesla jedna z nejmenších čarodějniček Sára.

Pak už se všichni mohli věnovat lovení limonád, sušenek, házení kroužků a dalším soutěžím. Během večera se projeli na koních, opekli si párky a nakonec se sešli u velkého ohně s lampionky a užívali si krásného večera.

Slet se vydařil! Zásluhu na tom mělo nejen příznivé počasí, ale také všichni, kteří přišli a dobře se bavili. Poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací, věnovali svůj čas, materiál a také sladkosti pro děti. A že jich bylo hodně! Děkujeme!

Kanimůra dobrotivá, Mokré