Výstava s názvem 130 let masného průmyslu bude slavnostně zahájena v pátek 16. února od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk.

„Výstava 130 let masného průmyslu ve Vamberku je vlastně pokračováním akce pořádané spolkem přátel historie Vamberka, během které byla pokřtěna stejnojmenná kniha. Avšak návštěvníci události měli pouze jediný zářijový den na to, seznámit se s vystavenými předměty a dokumenty. To nám bylo v muzeu velice líto, a proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu, která umožní zájemcům o historii masného průmyslu ve Vamberku zhlédnout exponáty, doplněné i z našich sbírek, v delším časovém horizontu,“ řekl vedoucí Muzea krajky Vamberk Mikuláš Heinrich.