Protože je ve vybavení jednotky defibrilátor, absolvovala jednotka odborný kurs resuscitace osob. Po absolvování kurzu byla jednotka zařazena do systému ZZS a v případě potřeby vyjíždí na pokyn Operačního střediska Záchranné služby na pomoc lidem v ohrožení života.

Z těchto důvodů se jednotka kromě běžných hasičských činností zaměřuje i na výcvik zaměřený na dopravní nehody a důraz je kladen také na zdravotní přípravu. Řidiči a strojníci jednotky se kromě údržby a kontrol výjezdové techniky zúčastňují i předepsaných kondičních jízd.

Loňské prověřovací cvičení proběhlo ve firmě ESAB Vamberk, tématem byl zásah v zakouřených elektrovodných kanálech pod výrobními halami. Hasiči byli seznámeni se vstupy do prostoru, s umístěním čidel EPS a s nouzovými výlezy.

Každoročně má jednotka okolo 30 výjezdů na různé události. Převážně se jedná o technické výjezdy, odstranění překážek z komunikací, ale i otevírání dveří, na což vlastní certifikát a speciální sadu nářadí. Samozřejmostí jsou výjezdy na požáry nejen ve městě, ale i v okolí. Do činnosti jednotky patří různé ukázky a prezentace techniky na veřejnosti.

Ve výjezdu mají moderní techniku. Jedná se o dopravní automobil DA 16 MAN, který mimo běžného vybavení pro čerpání vody a technické zásahy veze 1500 litrů vody. Vozidlo zakoupilo Město Vamberk z vlastních prostředků v roce 2012 za 2 miliony korun. Dalším přírůstkem je vozidlo TATRA CAS 30, které bylo pořízeno z prostředků EU se spoluúčastí Města Vamberk nákladem více jak 8 milionů korun.

Zajímavostí je, že kromě osmi tisíc litrů vody veze auto náplň pěnidla a potřebné vybavení. V letošním roce by mělo být zakoupeno z prostředků města vyprošťovací zařízení na dopravní nehody. Protože jednotka byla schválena na výjezdy k dopravním nehodám, bude zařazena do výjezdového plánu KOPIS.

Hasiči se také věnují výchově 18 mladých hasičů. Vedoucí s nimi trénují požární útok a štafety, které jsou součástí hry Plamen. Na podzim se věnovali střelbě ze vzduchovky, kromě praktických cvičení procvičují teoretické znalosti, topografii a určování azimutu, zdravotní přípravě, deset dětí se připravilo na složení zkoušek pro odznaků odbornosti.

V zimních měsících využívají k přípravě tělocvičnu Základní školy, další část přípravy probíhá v klubovně zbrojnice nebo v garážích zbrojnice.

Vloni se děti zúčastnily několika soutěží, premiérou družstva byla soutěž halová v hasičských disciplínách v Rokytnici nad Orlicí. Další soutěž Soptíkův pohár v Kostelecké Lhotě se povedla, po skvělém výkonu celého družstva si mladší žáci vybojovali 5 místo z 11 družstev, na další obdobné soutěži vybojovali svůj první pohár na třetí místo v požárním útoku.

Po prázdninách vedoucí díky novým členům mohli postavit dvě družstva – mladší i starší žáky. Ta závodila opět v Kostelecké Lhotě. Mladší družstvo se ve druhém kole vyburcovalo ke skvělému výkonu a skončilo na krásném třetím místě, což opět znamenalo medaili, pohár a jako bonus od vedoucích velký zmrzlinový pohár.

K volnočasovým aktivitám patřil výlet na HZS Hradec Králové a do dětského zábavního centra. Vloni také navštívily děti plavecký bazén, planetárium.

Jak hasiči připomínají, činnost kroužku by se neobešla bez financí. Oslovili několik firem a podnikatelů, kteří ochotně přispěli, pozadu nezůstalo ani Město Vamberk. Za tyto finance dětem pořídili sportovní dresy, přilby a materiální vybavení potřebné k činnosti. Dodávají současně, že spolupráce s vedením města jer bezproblémová. Nejen ve vzájemné komunikaci, ale také ve finančním zajištění jak jednotky, tak družstva mládeže.

Věra Nutilová