„Konkrétně to bylo 18 606 tun,“ upřesňuje Jan Marxt ze zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jen za uplynulý rok hasiči podle něj vysbírali 3 721 tun elektra.

Hasičům se stačí zaregistrovat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz. Od organizátora projektu pak obdrží mimo jiné propagační materiály, které jim pomohou s organizací jejich první sběrové akce. Poté, co svozová firma vysbírané spotřebiče sečte a odveze ke zpracování, následuje finanční odměna podle množství předaného elektra.

Z rychnovského polygonu.
Pro výcvik rychnovských hasičů slouží nový polygon

„Jen za rok 2018 hasiči získali na odměnách 5 749 674 korun,“ připomíná Jan Aulický, ředitel kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. „Hasiči vždycky pomáhali sbírat šrot a vylepšovali si tak rozpočet. Teď usnadňují svým sousedům odevzdání starých spotřebičů k recyklaci a čerpají za to různé odměny, proto projektu od začátku fandím,“ svěřuje se Aulický.

V rámci projektu se v loňském roce uskutečnila také soutěž s názvem „HASIČSKÁ VÝZVA aneb Sbírej a vyhraj!“. Sama o sobě přilákala k účasti na 900 hasičských sborů, díky nimž bylo k recyklaci předáno více než 2000 tun vysloužilých elektrozařízení.

Vítězný sbor - Sbor SDH Přepychy - vyhrál příspěvek ve výši 20 000 Kč na společenskou, kulturní či sportovní akci, kterou se rozhodne uspořádat. Sbor na druhém místě, SDH Véska, získal příspěvek ve výši 10 000 Kč a třetí nejaktivnější sbor, SDH Březová, 5 000 Kč.

SDH Kvíčala
Pomáhají při vozatajských závodech