Deník je pravidelně každý čtvrtek představuje. Připomíná také jejich nejvýznamnější počiny, které si zaslouží pozornost nejen jejich blízkého okolí.
Hasičina neznamená pro Čestické jen soutěže a společenské kratochvíle. Je to především dobrovolná práce bez nároku na výdělek, a to jak při údržbě techniky, tak i při spolupráci s obcí Čestice a jejími obyvateli. Mezi tyto práce patří každoročně sběr železného šrotu, asistence při pálení klestí, pomoc při povodních apod.

„V současnosti máme 79 členů, z toho je 49 dospělých, 6 dorostenců a 24 dětí. Jednotka SDH Čestice je zařazena do kategorie JPO V, která zasahuje na území obce, nebo jako technická pomoc na požádání Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Zasahovali jsme nejen u požárů, například lesa, ale i u dopravních nehod a povodní,“ popsal fungování sboru jeho starosta Michla Javůrek.

Sbor vlastní hasičské vozidlo CAS 25 Š 706 z roce 1963. Díky úsilí několika členů je toto vozidlo stále schopno a připraveno zasahovat a vyjet k ochraně majetku a obyvatel.

Hasiči každoročně začátkem února pořádají hasičský ples, spolu s obcí, místní školou a školkou organizuje pálení čarodějnic, dětský den, pro děti i dospělé pyžamový rej apod. Hasiči pořádají i oslavy založení sboru. Poslední se konala před třemi lety, kdy uplynulo 130 let od založení sboru.
„Sice jsme se nezařadili do Podorlické ligy a jezdil každou chvíli po hasičských soutěžích, ale peciválové nejsme. Účastníme se hasičských soutěží v rámci našeho hasičského okrsku. Občas zajedeme na netradiční soutěže i za hranice našeho okrsku. Úspěchy v hasičských soutěžích jsou proměnlivé, někdy se daří a někdy se nedaří,“ konstatoval Javůrek. Doplnil, že v současné době připravují turnaj hasičských sborů v sálové kopané svého okrsku a na příští rok plánují pořádání branného závodu pro mladé hasiče.