Aktivity

V současné době má náš sbor 35 dospělých, z toho 13 žen a 15 dětí. Všichni jeho členové se většinou aktivně podílejí na organizování různých akcí, jako jsou každoroční Tavení skla dřevem, Kačenčino loučení s létem a Předvánoční besídka pro děti.
Dále se pak členové účastní i akcí, které nejsou tradiční. Jsou to např. různé výlety, soutěže a v neposlední řadě i podzimní zabijačka. Vedoucí mládeže a jejich svěřenci se každoročně zúčastňují hry Plamen, kde dosahují středně dobrých výsledků.
Výjezdové družstvo má 14 členů a schází se pravidelně každý týden v pondělí v hasičské zbrojnici. Jsou prováděna různá školení, pomoc obci atd. Největší starost a nejvíce času však zabere údržba ve snaze o co největší provozuschopnost zastaralé techniky.
Členové výjezdového družstva pak dále příležitostně vyhlašují akci Železná neděle, čímž nejen pomáhají obci udržovat pořádek, ale příjem z prodeje druhotných surovin vkládají do rozpočtu sboru, což je také jediná přímá výdělečná činnost sboru.
Spolupráce sboru a obce je na velmi vysoké úrovni a všichni členové SDH pevně věří, že potrvá i nadále.

Z historie

Jak uvádí Václav Matouš, i když zůstalo Deštné ušetřeno neštěstí hromadných požárů, které ještě v 19. století dokázaly proměnit dříve kvetoucí města i vesnice v prach a popel, jako kupř. v roce 1844 Dušníky v Kladsku, 1845 Nebeskou Rybnou, 1847 Solnici, 1861 Olešnici v Orl.horách, 1866 Křovice a Dobrušku, 1884 Chábory a další, přece i Deštné dostatečně poznalo hrůzy požárů.
Postižení, kteří mnohdy přišli o svůj skromný majetek, mohli zpočátku spoléhat jen na sousedskou výpomoc a na sbírky dobrodinců z širokého okolí. Pojišťovnictví pronikalo do hor jenom pozvolna.
Příčiny požárů byly stále tytéž - blesk, někdy i ruka zločincova, lidská neopatrnost při zacházení s ohněm, zejména při svícení (louče, svíčky, kahany) a dřevěné komíny. Vždyť teprve až v roce 1825 poznamenal jedlovský kronikář Hieronimus Brinke, že: „…komíny musejí být všechny z kamene vystavěny. Byly obyčejně ze dřeva, a proto tak časté požáry…“
Hasicí prostředky byly až hrůza primitivní a pramálo účinné: K hašení dřevěné nebo plátěné džbery a háky na strhávání došků či šindele - a proti tomu hořící dřevěná chalupa se senem na horské stráni jen se studánkou nebo potokem hluboko v údolí! O stříkačkách nebylo tehdy na horách ještě ani slechu.


Vážné požáry

V letech 1974 až 1980 se požáry Deštnému vyhýbaly. Zato v roce 1981 již 13. února, shodou okolností právě v den plesu SPO, shořela rekreační chata poblíž Jitřenky. V roce 1983 hořelo na chatě Vlasta. Svoji sílu a nezkrotnost oheň ukázal v listopadu roku 1992, kdy do základů vyhořela chalupa č. 0170 vedle chaty Alba. Při dosud posledním velkém požáru lehl popelem ve večerních hodinách v srpnu 1994 ovčín Krakonoš.

Kozlův hasičský počin
Výjezdové družstvo SDH Deštné v Orlických horách tvoří Ti, kteří aktivně pracují při všech zásazích hasičského sboru. Jsou to ti umazaní, utahaní a zpocení, zkrátka ti, co s výstrojí o značné hmotnosti běhají v dýmu s hadicemi nebo, když je potřeba, například zametají košťaty popadané zbytky větví po vichřici. Prostě … hasiči. Například mezi 14. a 17. říjnem Jednotka dobrovolných hasičů Deštné vyjela celkem k devíti zásahům. Převážně se jednalo o odstraňování následků sněhové kalamity. Prováděli úklid stromů a větví spadlých na silnice ve směru Deštné - Skuhrov nad Bělou, Deštné - Kounov a také v obci Deštné.

(sdh)