Hasičský sbor má v současnosti 68 členů. Z toho 37 mužů, 13 žen a 18 mladých hasičů. Zásahová jednotka má 13 členů. Sbor je zařazen v JPOV. Za své motto považuje slogan Pomáhat: hasičům ke cti, lidem ku pomoci. Technika sboru je na slušné úrovni. Kromě vozidla CAS 32 Tatra 815 a AVIE DVS 12 určené na zdolávání požárů, disponuje výkonnou elektrocentrálou, člunem na převoz osob při povodních, kolovým čerpadlem a další technikou na čerpání vody.

Sbor při založení dostal do vínku kolnu pro stříkačku a jiné hasičské nářadí. Ve věžičce této kolny jsou dva zvony. Uvnitř byla umístěna stará velká stříkačka zakoupená v roce 1836. Po letech jednání byla v roce 1884 zakoupena sboru nová čtyřkolová stříkačka od fy Smekal. Nastávala modernizace hašení, a proto je v roce 1926 zakoupena nová motorová stříkačka. O dva roky později je sehnán automobil na převoz mužstva a materiálu. Tento automobil dosloužil a proto byl sehnán automobil další. V roce1955 byl ONV v RK přidělen starší nákladní automobil Praga RN. Po dosloužení byl zakoupen starší vůz zn. garant, byl předělán pro potřeby pož. sboru. Následuje skříňové auto „Tatra 805“. V roce 1986 SDH obdržel od OSPO v RK požární vůz AVIA DVS 12 vyrobený v roce 1980. Tento vůz slouží dosud.

Vzhledem k tomu, že sbor neměl klubovnu, získal nevyužívaný bufet. 30. srpna 1986 ho hasiči přebudovali na klubovnu. Členové zdarma odpracovali 1955, nečlenové 245 hodin, celkem 2200 hodin. Jelikož sbor měl dosud techniku v bývalé zvoničce, přebudované v 50. letech na garáž, byla 29. června 1999 zahájena výstavba garáže na dvoře za klubovnou sboru. Akce byla ukončena kolaudací 17. srpna 2000. Členové odpracovali zdarma 2170 hodin.

Při příležitosti 120 let sboru byla 30. září 2000 nově postavená zbrojnice slavnostně otevřena, hasičský sbor rovněž dostal k užívání starší automobilovou cisternu CAS 706 ASC 25 .V tomto roce sbor také navázal kontakty s hasičským sborem z Doudleb v jižních Čechách. Tím začínají pravidelné návštěvy v obou obcích. Díky pochopení zastupitelů městyse a firmy Charvát byla letos pro hasiče zakoupena cisterna CAS 32 Tatra 815. Po repasi byla hasičům slavnostně předána při 750. výročí obce Doudleby n. Orlicí. Vozu požehnal farář Jiří Mára z Vamberka.

V roce 2001, po 13 letech, byl obnoven kroužek mladých hasičů. Hlavní náplní kroužku je celostátní hra Plamen, která časově kopíruje školní rok. Na podzim se koná závod požárnické všestrannosti a na jaře se končí okresní soutěží.

V roce 2002 sbor začal organizovat tábor pro mladé hasiče. Prvého tábora se zúčastnily tři sbory. Pokračovalo se v organizování dalších letních táborů v době prázdnin. V roce 2004 byl tábor již mezinárodní. V roce 2005 se ho zúčastnilo 11 českých a 2 zahraniční hasičské sbory, celkem 173 hasičů. V roce 2007 se již zúčastnily tři zahraniční sbory – Polsko, Slovensko a Německo. Od roku 2005 je v době jarních prázdnin organizován zimní tábor na chatě Jitřenka ve Zdobnici. Poslední akcí kroužku byla soutěž v požárním útoku při 125. výročí SDH Potštejn. Mladí obsadili skvělé třetí místo. (zm)