Podnět k tomu dala původní zástavba obce, kterou tvořily většinou dřevěné stavby. Založení jednotky se ukázalo jako velmi prozíravé, protože o čtyři roky později vypukl v Ledcích velký požár, kdy lehlo popelem osm budov.

Původním vybavením jednotky byly džbery na vodu, trahcí háky a ruční stříkačka. V roce 1931 sbor zakoupil motorovou stříkačku od firmy Stratílek v hodnotě 43 tisíc korun. Ta je ve vlastnictví sboru dodnes. K vidění bývá například na Floriánské jízdě hasičských auto a historické techniky, které se sbor pravidelně účastní.

V současné době sbor zasahuje spíše u menších událostí. „Náš sbor se účastní menších zásahů hlavně přímo v obci Ledce. Více se věnujeme sportovní činnosti a práci s dětmi,“ uvedla Jaroslava Zemánková, jednatelka sboru a kronikářka obce Ledce. Družstvo, které má v současnosti šedesát členů, se často účastní hasičských soutěží. Naposledy soutěžila dvě dětská družstva na hasičském klání v Křovicích a obě obsadila pátá místa.

„Soustředíme se také na kulturní a společenskou činnost v obci,“ dodala Zemánková. Na některých akcích spolupracují hasiči s obecním úřadem. Příkladem může být hasičská soutěž O pohár starosty obce Ledce. Jeho pátý ročník se koná tuto sobotu.

„Samotné klání mezi družstvy začíná v 15 hodin. Od osmé hodiny večerní je připravena taneční zábava se skupinou Mosty,“ pozvala zájemce Zemánková. Další z již tradičních akcí, na které se hasiči podílejí, je například Ledecká lávka. Letos se konal dvaatřicátý ročník. (luc)