Bez finančních prostředků, ale s nadšením začal sbor pracovat. První stříkačka byla zakoupena ze sbírky nejen členů, ale i veřejnosti. Tato stříkačka byla pak v r. 1904 nahrazena novou a to při příležitosti 20 let trvání sboru. Každá důležitá událost je zapsána, chybí pouze léta I. a II. světové války.

Např. v r.1924 byl v Potštejně pořádán župní sjezd spojen s krajinským sjezdem samaritánským a to byl na venkově opravdu něčím výjimečným. Přes 900 krojovaných hasičů a družina samaritánů ze slezské Opavy. Tato veliká akce napomohla k nákupu motorové stříkačky a osobního automobilu, který zajišťoval dopravu stříkačky k místům požáru. V r. 1930 až 1931 byla vystavěna hasičská zbrojnice, která prakticky slouží dodnes.

Nejvíce požárů postihlo obec v r. 1936 a 1937 – celkem 7. Největší pak v r.1957, kdy shořel dřevěný most přes trať, v r.1959 požár hospodářské budovy p. Sloupenského v Brné, v r.1963 domek p. Kalouse v Lázeňské ulici, 1986 včelín p. Zabloudila, v r.1990 dům p. J.Frydrycha. V posledních dvaceti letech, pak vyhoření domu čp.108 – Suchánkova hospoda v r.1990.

Více o dobrovolných hasičích z celé republiky čtěte ZDE.

Mimo likvidace požárů hasičský sbor zasahuje i u přírodních katastrof, jako povodně, či polámané stromy při vichřicích apod. Povodně v r. 2002 mají všichni v dobré paměti. Zdejší sbor poskytl finanční a materiální pomoc malé obci v jižních Čechách Majdaléna.

Nechybí akce pro členy sboru a jejich rod.příslušníky Letos to byl např. výlet do Moravského krasu. Dále spolupráce při pořádání turistických akcí. Např. v loňském roce 13.dubna při zahájení turistické sezony a zároveň oslavě 120 let Klubu českých turistů a poslední víkend v srpnu 2008 při prvním setkání Pohádkových říší. Obě tyto akce byly nad očekávání úspěšné po všech stránkách. Činnost hasičů se ale netýká jen zábavy. Pravidelně se zúčastní jedno či dvě soutěžní družstva hasičských soutěží v rámci 4. okrsku SDH a dalších soutěží v rámci okresu. kdy se umisťují na předních místech.

Od r.1998 to bylo např. již desáté vítězství (kromě roku 2006) v řadě. Protože se dobře starají o hasičskou techniku, jsou vždy připraveni k účasti na těchto kláních, ale i k případným zásahům při požárech atd. Právem jsou pyšní na své hasičské auto - cisternu s vodním dělem, jménem TONÍK, které ač již pár let má za sebou, dokázalo urazit cestu až do rakouského Pottensteinu, kam byla obec Potštejn a has. sbor pozván na otevření tamní zbrojnice a této slavnosti se 2. a 3. září 2007 účastnilo cca 10 hasičů s manželkami.

Hasičská zbrojnice a obzvláště klubovna je nepřetržitě využívána samostatným sborem, jsou zde pořádány sportovní akce – sledování hokeje, turnaj v šipkách, zábavy pro děti, ale i oslavy životních jubileí členů i občanů.

Velice dobrá je spolupráce s obecním úřadem, který tuto klubovnu využívá nejen k veřejným zasedáním, ale i jako volební místnost apod. Klubovní místnost zdobí vitrína, která ukrývá Hasičský prapor, zhotovený k výročí 120 let. Na lícní straně je Svatý Florián, patron hasičů a na druhé straně je jméno sboru s letopočtem 1884 - 2004. Přesto, že členská základna čítá jen 29 členů, aktivita sboru je hodnocena kladně nejen Obecním úřadem, ale i občany Potštejna. Z výběru těch největších akcí je nadšení pro dobrovolnou činnost znát. Při veškeré činnosti je sbor podporován obecním úřadem a potštejnští hasiči na oplátku velice dobře reprezentují svou obec.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

Činnost hasičů je velmi bohatá a rozmanitá. Již dlouholetou tradicí je zahájení nového roku pořádáním hasičského plesu, výroční valnou hromadou, obvykle v lednu začíná další rok práce. Pravidelnými každoročními akcemi jsou dále sběr železného šrotu v obci, v zimě úprava ledové plochy - kluziště pro děti a spousta kulturních akcí: pálení čarodějnic, spolupráce s kempem Vochtánka na akcích pro děti, jako je Dětský den. Oblíbená akce při pořádání slavné potštejnské pouti, a to stánek s občerstvením v areálu hasičské zbrojnice a posezením pro návštěvníky.

Pro Kozlův hasičský počin hlasujte
ZDE.