Deník je pravidelně každý čtvrtek představuje. Připomíná také jejich nejvýznamnější počiny, které si zaslouží pozornost nejen jejich blízkého okolí.

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém byl založen v roce 1886. Od svého vzniku až do současnosti patří k nejaktivnějším organizacím v obci. Pět členů sboru je členem obecního zastupitelstva obce. Sbor má v současnosti 115 členů všech věkových kategorií, zásahovou jednotku JPO 5 , která zasahuje v obci. „Většinou jsou to hořící kontejnery, stále se opakující nešvar,“ přiblížil vedoucí mládeže SDH Bystré Michal Dusílek nejčastější výjezdy.

Zdejší SDH systematicky pracuje s mládeží, věnuje se požárnímu sportu, nejvíce hrdí jsou bysterští hasiči na mezinárodní spolupráci. „Máme partnerství s Německem, Polskem, Slovenskem a Holandskem. Dětská družstva z těchto zemí se každý druhý rok potkávají na společných Hrách bez hranic, jež se konají pokaždé v jiné účastnické zemi,“ přiblížil spolupráci Dusílek. Děti si kromě požárního sportu a her užijí vzájemný kontakt, spolupráci, vyzkouší si komunikaci s jinými národnostmi. V jednom družstvu se potká Slovák, Čech s Polákem a Němcem a musí nějak spolupracovat. Zkušenosti si na těchto akcích vyměňují také vedoucí mládežnických kolektivů. Poslední hry se konaly vloni na Slovensku, družstvo Bysterských tam obsadilo třetí místo.

Jak v Bystrém eliminují problémy se získáváním dětí pro požární sport? Jejich práce je pravidelná, děti navíc vidí, že úsilí a trénink někam vedou, jsou úspěšné na soutěžích a podívají se i do zahraničí. SDH spolupracuje s okolními školami, nabízí rodičům kvalitní náplň pro volný čas jejich dětí.

Hasiči v Bystrém pořádají tradiční plesy a zábavy. Pečují o zásahovou techniku – vůz zn. Avia a také o historickou techniku, funkční stříkačku z roku 1886, s níž vyjíždějí například na oslavy do okolních obcí.

Kozlův hasičský počin

Družstvo mužů SDH Bystré se nedávno jako jedno z reprezentačních zúčastnilo za Českou republiku hasičské olympiády v Ostravě, nejvýznamnější hasičské soutěže. Bysterští sami si nejvíce cení republikových úspěchů: vítězství dorostenců na mistrovství České republiky v požárním sportu před dvěma roky. Družstvo mužů získalo vloni v této soutěži stříbrné medaile, v bývalém Československu v roce 1990 zvítězily bysterské děti.

Pro Kozlův hasičský počin hlasujte ZDE