Děti chodí do hasičského kroužku rády a občas přivedou své kamarády. Na schůzkách se učí první pomoc, uzle, orientaci mapy, střelbu ze vzduchovky, šplh na laně a podobné disciplíny. Hasičská mládež se každoročně účastní branných závodů, třídenního hasičského závodění, různých výletů, týdenního pobytu na horách v době jarních prázdnin a čtrnáctidenního letního hasičského tábora. Spokojenost dětí je nejlepší vizitkou dobré práce.